ΓΕΩΡΓΙΑ

ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ

Χάρτης

Βιογραφία

Νέα

Εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαίδευση

Παραδοσιακά

Ευρωπαϊκή

Επιμόρφωση

Επικοινωνία


Εκπαίδευση

 
Ενημέρωση
 
Όνομα
Επώνυμο
Ε-mail
 
 
 
 
 
 
Φωτογραφίες
 
 
Κάστρο Καλαμάτας Καλοκαίρι 2006
Χριστουγεννιάτικη συναυλία 2006
Καλοκαίρι 2007 Κάστρο Καλαμάτας
Καλοκαίρι 2007 Δημ. Ωδείο Καλαμάτας
Χριστουγεννιάτικη συναυλία 2007
Τριών Ιεραρχών Ιανουάριος 2008
Καλοκαίρι 2008 Κάστρο Καλαμάτας
Χριστουγεννιάτικη συναυλία 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
©2010