ΓΕΩΡΓΙΑ

ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ

Χάρτης

Βιογραφία

Νέα

Εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαίδευση

Παραδοσιακά

Ευρωπαϊκή

Επιμόρφωση

Επικοινωνία


Επιμόρφωση

 
Ενημέρωση
 
Όνομα
Επώνυμο
Ε-mail
 
 
 
 
 
 
Εργασίες
 
 
Εδώ παρουσιάζονται διάφορες εργασίες σχετικά με τη μουσική.Για ευνόητους λόγους δημοσιεύονται κατ' αρχήν το θέμα και τα περιεχόμενα.
Ολόκληρη η εργασία ή τμήμα της παρουσιάζεται μόνο κατόπιν αδείας του/της συγγραφέα και μετά από επώνυμη ερώτηση στη διεύθυνση που θα βρείτε στο τμήμα επικοινωνία"ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συντομογραφίες .............. σελ.1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ.......................................... σελ.2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................ σελ.5

Α' ΜΕΡΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΠΑΙΔΕΙΑ ........................ . σελ.7
1.1 Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ............ σελ.9
1.1.2 Η Παιδεία στην Αρχαία Αθήνα............. σελ.10
1.1.3 Η Παιδεία στην αρχαία Σπάρτη ........... σελ.15
1.1.4 Ο παιδαγωγός και ο παιδονόμος ............ .σελ.16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ......…σελ.17
2.1 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ............... σελ.18
2.1.1 Συστατικά της Μουσικής- Μουσική Σημειογραφία-
Χρήση της Μουσικής ................. σελ.20
2.1.2 Η Μουσική στη θρησκευτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων........... σελ.21
2.1.3 Η Μουσική στην κοσμική και ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων σελ.22
2.1.4 Επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικοί.......................... σελ.25
2.1.5 Η μουσική διδασκαλία στην Αρχαία Ελλάδα.....................σελ.26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
3.1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί......... σελ.28
3.2 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και το γενικότερο παιδευτικό
περιβάλλον σήμερα............... σελ.30
3.3 Η Μουσική στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα σήμερα.................... σελ.33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ
4.1 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ........ σελ.34
4.1.1 Η Μουσική παιδεία στην Ελλάδα σήμερα...... σελ.38
4.1.2 Η πορεία της μουσικής στην ελληνική
εκπαίδευση σήμερα............ σελ.39


ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ.... σελ.43
1.1 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...... σελ.44
1.1.1 Ο πολιτισμός της αρχαίας Σπάρτης.......... σελ.46
1.1.2 Ο πολιτισμός της αρχαίας Αθήνας............. σελ.47
1.1.3 Μουσική και Πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα....... σελ.48
1.2 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΗΜΕΡΑ......... σελ.49
1.2.1 Μουσική και Πολιτισμός στην Ελλάδα σήμερα...... σελ.51


ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Τ.Α...... σελ.53

1.1 Η έννοια της τοπικής Αρχής και οργάνωσης ως συστατικό
του πολιτισμού της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας..... σελ.55
1.2 Η έννοια της τοπικής Αρχής και οργάνωσης ως συστατικό του ελληνικού πολιτισμού και της ανάπτυξής του σήμερα..................... σελ.55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΤΗΣ Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ......................... σελ.59
2.1 Πρακτική αλληλεπίδραση του Πολιτισμού και της Τ.Α.
στα πλαίσια της τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης και της καθημερινής πραγματικότητας........... σελ.61
2.1.2 Ο θεσμός των Προγραμματικών Συμβάσεων....... σελ.62
2.1.3 Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.)........... σελ.64


Β' ΜΕΡΟΣ: Ο ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Εισαγωγή.......... σελ.65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ( Δ.Ε.Π.Α.Κ.).. . σελ.66
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Κ. (1985).. σελ.69
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Κ. (1995).... σελ.70
1.1 Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Κ. ... σελ.71
1.2 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .... σελ.72
1.2.1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας..... σελ.77
1.3 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για τη λειτουργία του
Δημοτικού Ωδείου στην πράξη................ σελ.82
1.3.1 Κλασσικός Τομέας........... σελ.82
1.3.2 Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα........... σελ.84
1.3.3 Παραδοσιακός Τομέας....... σελ.84
1.3.4 Μοντέρνος Τομέας......... σελ.84
1.3.5 Τμήματα Μουσικής Προπαίδευσης....... σελ.85
1.3.6 Ελεύθερα Τμήματα Μουσικής- Ερασιτεχνικό Τμήμα........ σελ.86
1.3.7 Εξετάσεις, Εξεταστικές Επιτροπές και Εξέταστρα...... σελ.87
1.3.8 ΔΙΔΑΚΤΡΑ στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας..... . σελ.89
1.3.8.1 Απαλλαγές στα Δίδακτρα του
Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας........ σελ.92
1.3.8.2 Υποτροφίες............ σελ.92
1.4 ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ στο
Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας................... σελ.93
1.4.1 Διαγραφές........... . σελ.94
1.4.2 Οικονομική συνέπεια μαθητών........ . σελ.95
1.5 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας............ . σελ.96
1.6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.............. σελ.99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2.1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ................ σελ.101
2.1.1 Συνεργασίες................. σελ.103
2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.................. σελ.105
2.3 ΧΟΡΗΓΙΕΣ..................... . σελ.107
2.4 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ..... σελ.108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ..... σελ.111
3.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ...... σελ.123
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
1) Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
για τη σύσταση της Δ.Ε.Π.Α. Καλαμάτας........... σελ.127
2) Απόσπασμα Προγραμματικής Σύμβασης του 1985
για τη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Α.Κ. .................. σελ.130
3) Απόσπασμα Προγραμματικής Σύμβασης του 1995
για τη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Α.Κ. ...... σελ.138
4) Ανακοίνωση Επίσχεσης Εργασίας των Καθηγητών του
Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας...............................σελ.147
5) Άρθρο της εφημερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" στις 10/03/2005
για τη Δ.Ε.Π.Α.Κ.....................................σελ.148
6) Άρθρο της εφημερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" στις 04/09/2005
για το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας............σελ.149
7) Ερωτήσεις για τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του
Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας..............σελ.150
8) Ερωτήσεις για τη Γραμματεία του
Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας......……....σελ.154
9) Ερωτήσεις για Διοικητικό Υπάλληλο του
Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας........σελ.156
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Ελληνική...........σελ.157
- Ξένη...........σελ.159
 
©2010