Σύλλογος       Μικρασιατών       Καλαμάτας
   
             
                                         
                                                   
                                                   
       
                Διοργανώσεις
   
Συμμετοχές
   
                                                   
       
                Ανακοινώσεις
       
                                                   
       
               psaradelli.gr
       
                                                   
                                                   
   
Α ί θ ο υ σ α     δ ι δ α σ κ α λ ί α ς
   
                                                   
   
Η σελίδα των Μικρασιατών Καλαμάτας χρησιμοποιείται και για εκπαιδευτικούς σκοπούς
   
                                                   
   
Η υποσελίδα ενημερώνεται εβδομαδιαία ώστε τα μέλη της χορωδίας να προετοιμάζονται για το μάθημα της Δευτέρας