Σύλλογος       Μικρασιατών       Καλαμάτας
   
             
                                         
                                                   
                                                   
   
Ο Σύλλογος
   
                Διοργανώσεις
   
Συμμετοχές
   
                                                   
       
                Ανακοινώσεις
       
                                                   
       
               psaradelli.gr
       
                                                   
       
                                                   
   
Ο   Σ ύ λ λ ο γ ο ς
   
                                                   
   
Ο Μικρασιατικός Πολιτισμός χρονολογείται από την 8η π.Χ. χιλιετία. Πέτρινα παλαιολιθικά ευρήματα δείχνουν ότι τη γη αυτή την κατοικούσαν πάντοτε δραστήριοι άνθρωποι με αγάπη για την πρόοδο και τον πολιτισμό. Η αγάπη αυτή προέρχεται από βαθειά γνώση αιώνων και δεν διδάσκεται πουθενά παρά μόνο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά από γονείς σε παιδιά και είναι το στοιχείο που κάνει κάποιες ανθρώπινες κοινότητες διαφορετικές και κάποτε αξιοζήλευτες. Κάτω από τον επίσημο τίτλο: “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ” μαζευτήκαμε, απλοί άνθρωποι, με διάθεση να τιμήσουμε τους προγόνους μας, όλους εκείνους που ξεριζωμένοι και απελπισμένοι μακριά από τη γη των πατέρων τους, ανακάτεψαν πολλά δάκρυα, ιδρώτα και λίγο χώμα από τη Νέα Πατρίδα για να χτίσουν για μας ένα καινούργιο ζεστό σπιτικό. Αγάπη για προκοπή ήταν η μόνη κληρονομιά που μας άφησαν και που εμείς με τη σειρά μας και με τις πράξεις μας προσδοκούμε να κληροδοτήσουμε στους νεότερους. Λίγες φωτογραφίες, ένα τραγουδάκι, ένας χορός, ένα χαμόγελο, μιά ιστορία από τη γιαγιά η τον παππού, είναι μια καλή αρχή για να θυμόμαστε και να συνεχίζουμε ότι σταμάτησε τότε....

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2016 ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Καλαμάτα του νομού Μεσσηνίας. Ο σύλλογος αποβλέπει στην περισυλλογή, διατήρηση και την μετάδοση της παράδοσης της πολιτισμικής και γλωσσικής ιδιομορφίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας μέσα από δράσεις, εκδηλώσεις, διαλέξεις και συναυλίες καθώς επίσης στην επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη αλλά και σε καταγόμενους από τη Μικρά Ασία κατοίκους άλλων περιοχών εντός και εκτός Ελλάδος, στην επικοινωνία και ανάπτυξη σχέσεων με συλλόγους, φορείς, οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου με παρεμφερείς σκοπούς. Μέχρι σήμερα ο σύλλογος έχει διοργανώσει συναυλίες που λαμβάνουν μέρος τα μέλη της χορευτικής ομάδας της χορωδίας και της ορχήστρας του συλλόγου. Έχει συνεργαστεί με άλλους συλλόγους, σχολεία, ΕΠΑΛ, με θέματα: Ο ρόλος των Μικρασιατών στην Επανάσταση , Η Γενοκτονία των Ποντίων , το Εθνικό κέντρο αιμοδοσίας αφού ο σύλλογος ανήκει στους εθελοντές αιμοδότες συλλόγους. Έχει συνεργαστεί με το ΤΕΙ Καλαμάτας την Παγκόσμια Ημέρα Χορού. Λαμβάνει μέρος σε καθιερωμένες εκδηλώσεις όπως η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 (παρέλαση), και διοργανώνει πομπή μνήμης στον μεγάλο λιμενοβραχίονα της Καλαμάτας (χιλιόμετρο) με 2 τραγούδια και αναμμένα φωτάκια και επιμνημόσυνη δέηση στην επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Λειτουργούν τμήματα χορού, εκμάθησης μουσικών παραδοσιακών οργάνων και χορωδίας.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στις υποσελίδες Διοργανώσεις και Συμμετοχές