Σύλλογος       Μικρασιατών       Καλαμάτας
   
             
                                         
                                                   
                                                   
       
                Διοργανώσεις
   
Συμμετοχές
   
                                                   
       
                Ανακοινώσεις
       
                                                   
       
               psaradelli.gr
   
Επικοινωνία
   
                                                   
       
                                                   
   
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α
   
                                                   
                                                   
   
Διεύθυνση:

Κανάρη 11 Καλαμάτα 24 100
   
                                                   
                                                   
   
Ηλ.Διεύθυνση:

mikrasiateskalamatas@gmail.com
   
                                                   
                                                   
       
                                                   
                                                   
   
Τηλέφωνα:

27210 28945      6906565693       6945337761